Kasy fiskalne – co warto wiedzieć przed ich zakupem

Zmiany w ustawie o podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stały się obowiązkowym elementem stanowiącym podstawę do rozliczenia działalności. Jednak nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi posiadać taką kasę.

Korzystanie z programu Enova

Programy erp przyniosły nową jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozwalają one łatwo i skutecznie gromadzić różnorodne dane, związane z jedną lub kilkoma firmami. Zebrane w jednym miejscu, łatwo dają się analizować i przetwarzać. Dostęp do nich mogą mieć wszystkie zespoły w przedsiębiorstwie lub tylko wybrane.

Minimalizacja ryzyka w obiektach przemysłowych

W obiektach przemysłowych, szczególnie tych związanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem tkwi w braku dobrych systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy właśnie od […]

Rozwiązania technologiczne znajdujące zastosowanie w gastronomi

Rozwój technologi ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. W niektórych jest bardzo widoczny, a w innych mniej. Moim zdaniem wielu ludzi praktycznie nie dostrzega takich zmian jeżeli chodzi o gastronomie. W końcu dziedzina ta istnieje od wieków i wszystko to możemy robić ręcznie, tak jak kiedyś. Doświadczenie pokazuje jednak, że z pomocą maszyn jesteśmy […]

Przestrzeganie norm powietrza w zakładach przemysłowych

Zdrowie i dobre samopoczucie, a także wydajność człowieka zależy w dużym stopniu od środowiska i otoczenia, w którym spędza wolny czas i pracuje. Dlatego też istotnym czynnikiem jest, aby jakość i czystość wdychanego powietrza w miejscach pracy odpowiadało danym przepisom i normom. Rozwój różnych gałęzi przemysłu przyczynia się do tego, iż wzrastają również wymagania, które […]

Co wziąć pod uwagę przy zakupie kasy fiskalnej?

Cena przede wszystkim Każdy lubi kupować tanio. Pierwszą rzeczą, na którą na początku zwracamy uwagę, jest cena kasy fiskalnej. A różnice są dosyć duże – od 1000 zł do nawet 4000 zł. Jednak w urządzeniu fiskalnym to nie cena jest istotna, ale dopasowanie kasy do potrzeb działalności.

Kupujesz pierwszą kasę fiskalną? O tym musisz pamiętać!

Pomysł na biznes, zaplecze finansowe i motywacja to doskonały początek dla młodego przedsiębiorcy. Jednak każdy, kto decyduje się na założenie własnej działalności musi przygotować się na długą listę urzędniczych formalności do wypełnienia.

Kompleksowa obsługa księgowa i finansowa przedsiębiorstwa

Program enova to system finansowo – księgowy, który jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta odbywa się głównie w zakresie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno bieżących jak i też okresowych.

Wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej

Komputery zaliczają się do podstawowego wyposażenia każdej firmy, nawet jednoosobowej. Dzięki zainstalowanym programom do zarządzania przedsiębiorstwem stanowią ogromną pomoc w realizacji wielu zadań.

Czynniki wpływające na ocenę zagrożenia wybuchem

Bez względu na rodzaj pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, należy bezwzględnie zapobiegać nie tylko samemu zdarzeniu jakim jest wybuch, ale również, a może przede wszystkim, powstaniu tzw. atmosfery wybuchowej. Każda ocena zagrożenia wybuchem składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest ocenienie czy w danych warunkach może dojść do wybuchu, czyli czy w […]