Agencja rozwoju przemyslu oddzial w mielcu

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energia i intensywność procesów w powierzchniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie wymagają zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry a tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów wykorzystują się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który zaczynany istnieje na przypadek w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości kładą się wielkie liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają pomieszczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane od siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki stosowane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, czy i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, ponieważ może powodować do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, zaś w przestrzeni zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.