Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac

Każdy budynek również jego usytuowanie, zgodnie z Prawem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi umieć instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie traktowane jest w budynkach na fakt nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub innych zdarzeń losowych. W zależności od źródeł zasilania oświetlenie to liczymy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom pozostającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim przybyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia używane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, by ich użycia odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła tworzone są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła chce od modułu jaki zastał zainstalowany i kryje się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym wyjściem potrafi stanowić użycie oprawy rastrowej zbudowanej z blachy i malowanej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, i ich paraboliczny kształt zapewnia odpowiednie oświetlenie. W miejscach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgotności także szybszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, wykorzystywane są oprawy świetlówkowe. Ich przewagą jest zdrowsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a oraz nowe technologie sprawiają, że wzrastają wymagania kojarzące się oraz do modułów świetlnych. To występowało się powodem coraz wyższego zastosowania takich udogodnień jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, jest nie tylko energooszczędne, a także bardziej sprawne a ma dłużysz okres gwarancyjny na ich bezproblemowe działanie. Pełni ono całe wymagania i oczekiwania klientów, którzy pytają o odpowiednie wyposażenie budynku, zgodne z własnymi normami.