Bezpieczenstwo w pracy

Praca w przemyśle wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Zagrożeniami nie tylko spowodowanymi niedociągnięciami ze strony człowieka ale i maszyn. Projektując miejsce pracy, w którym znajdują się urządzenia elektryczne należy zadbać w szczególności o bezpieczeństwo pracowników.

inwestycje przemysłoweProjektowanie obiektów przemysłowych | GRUPA WOLFF

Jednym ze sposobów ochrony pracowników przed niewłaściwym działaniem maszyn (na przykład awarią), jest zainstalowanie wyłączników bezpieczeństwa. Ich stosowanie ma na celu zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy i urazów.
Odpowiednio zainstalowane wyłączniki bezpieczeństwa powinny chronić pracowników przed nieszczęśliwymi zdarzeniami. Wyłącznik bezpieczeństwa ma za zadanie zatrzymanie dalszej pracy maszyny poprzez wysłanie sygnału do systemu, który operuje maszyną. Informację o awarii czy też innym zdarzeniu otrzymuje osoba nadzorująca pracę maszyn. Zadaniem tej osoby jest niezwłoczne zatrzymanie maszyny.
Wyłącznik bezpieczeństwa jest ogólnodostępny. Pracownicy na każdym etapie produkcji powinni mieć dostęp do owego przycisku. Wyłącznik ten powinien być widoczny oraz dostępny dla wszystkich.
Na rynku istnieje wiele rodzai wyłączników bezpieczeństwa. Jednym z nich jest wyłącznik bezpieczeństwa typu grzybek. Ten typ wyłącznika/przycisku jest powszechnie znany i rozpoznawany przez większość osób. Jego obsługa jest nadzwyczaj prosta. Grzybek  jest koloru czerwonego, co natychmiast zwraca uwagę i sygnalizuje, iż jego użycie może pomóc w sytuacji zagrożenia. Kolejnym typem wyłącznika bezpieczeństwa jest wyłącznik linkowy. Jest on nieco bardziej skomplikowany jednak jego użycie nie wymaga większych umiejętności.
Instalując wyłączniki bezpieczeństwa należy pamiętać aby zapoznać pracowników z instrukcją obsługi wyłączników, zdefiniować ich cel oraz przedstawić konsekwencje braku interwencji w razie zaniechania obowiązku jakim jest włączenie przycisku bezpieczeństwa.
Projektując nowe miejsce pracy należy pamiętać, iż odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy, ochrona pracowników przed niebezpieczeństwami jakie wynikają z wykonywania pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Obowiązkiem pracowników jest natomiast stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Odstąpienie od stosowania tego typu zabezpieczeń grozi poważnymi konsekwencjami.