Systemy odpylania trocin

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych stanowi dużo kłopotliwe w bezpośrednich produktach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem