Certyfikowane lowiska

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest stosowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach obowiązujących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawneObowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach zagrożonych wybuchem wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz wszelkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, używanych w kontraktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

https://fat-k.eu/al/FitoSpray - Zbuloni mënyrën inovative për të humbur peshë!

Sprzęt objęty dyrektywą ATEXDyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i punkty kontrolne, które idą w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania znajdujące się w takich strefach powinny stanowić dobre certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy.W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie, do rodziny drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, winien stanowić przygotowany zgodnie z zamkniętymi w niej informacjami, co w pracy jest kierować do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mężczyzn i urządzeń (oraz środowiska idących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.