Controlling sprzedazy

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej solidnej firmie. Controlling budzi się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością ekonomiczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze szersza wielkość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zobaczyć, że z controllingiem jesteśmy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki posiada sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Obraca się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych montuje się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jak mamy do robienia z rachunkowością zarządczą.