Dyrektywa atex normy zharmonizowane

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Oddaje się w centralnej wadze do wymagań które potrzebują istnieć zadowolone przez produkt, który dany jest do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a jeszcze systemy ochronne, które dane są do wykorzystywania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX uznaje się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa ogranicza się tylko do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe dostarczane są w granicach. Natomiast świadcząc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w konkretnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa określa się obligatoryjnością. Jej planem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem przyjętą we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX wiąże się do grupy składowych, wtedy jeżeli mają stanowienie dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz sposobów ochronnych. Odnosi się również do urządzeń, które montowane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i których obecność może zawierać bezpośredni nacisk na sprzęt ochronny brany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie bierze się do aparatury medycznej, urządzeń i układów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego brania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego tylko do końców wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla każdych produktów oddanych do stosowania w odległościach zagrożonych wybuchem wymagania publiczne i poprawiające dla jednych części i klasie wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Załączniku II.
Urządzenia oraz systemy ochronne mogą stanowić materiałem i innych dyrektyw, dotyczących innych wymiarów a jakie jeszcze przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE.