Dyrektywa o unikaniu opodatkowania

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to niepowtarzalne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

kadry płaceSage Symfonia 2.0 Kadry i Płace | Systemy ERP | POLKAS

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w istocie zasadniczych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie wymaga robić artykuł w zależności od centra w którym będzie on używany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z innych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym przydatna jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich dawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zrezygnowany z sektora. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.