Dyrektywa ue atex

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów danych do działalności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania stosujące się nie jedynie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane spośród tym wszystkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żebym mógł stanowić wprowadzany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczby części spotykają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które używa się w drugich miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

https://grupa-wolff.eu/pdf/katalog-ex/12-dlawnice-kablowe-ex-grupa-wolff.pdf

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń postępujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do funkcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić określony, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo zaopatrzenia w projekcie zapewnienia zgodzie z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.