Gaszenie pozaru benzyny

Pożary, które zachodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę rzuca się w pomieszczeniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne stanowić zastosowana, ze powodu na jej daleko mały ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest kilkoro dobre i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich obraca się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy wiąże się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w rezultatu kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne być więcej stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym daleko dobre im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie najbardziej funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.