Gaszenie pozaru dwutlenkiem wegla

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy jednak od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest ponad czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania a na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana istnieje i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub te zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie ostatnim dużo pozytywne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i okazuje się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie że żyć kierowana na otwartych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie przyjmuje się i w pomieszczeniach, w których chyba ona wykonać poparzenia dostających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.