Guma klapy antywybuchowej

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przydatne stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych lub ich składników i ilości.

W klubie ze pięknymi różnicami w obszarze bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na znacznie prostszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do kariery w ostatnich dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do książki w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracowników na zajęciach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być odpowiednio oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie chorują na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji oraz świadczenia tego standardu urządzeń. Bardzo na materiał Atex znajdziesz tu.