Instrukcja przeciwpozarowa archiwum

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents)  istnieje toż niezwykle ważne pismo, które powinno się widzieć w wszelkim przedsiębiorstwie, w którym stoi zagrożenie wybuchem. Dokument, najogólniej mówiąc informuje na materiał zagrożenia, ryzyka, liczy w sobie definicje oraz opisy procedur postępowania czy też opisy procedur zapobiegania w zespole wybuchom. Umieszcza się z kilku podstawowych części, które poniżej zostaną pokrótce zaprezentowane.

Część pierwsza tekstu to wieści ogólne, które dają w tematykę papieru i umieszczają w tematykę zabezpieczeń przed wybuchami. Powinno się znajdować w nim zdanie pracodawcy, które dotyczy świadomości zagrożenia, świadomości zabezpieczeń oraz procedur postępowania.

Dalej, w obecnej części należy uwzględnić również listę stref, w jakich zidentyfikowane są źródła zapłonu. Jest to o tyle ważne, że w ostatnich dziedzinach zapłonowych jest podwyższony poziom zagrożenia, zwiększone ryzyko i kilka inne formy bezpieczeństwa.

Trzeci element, który powinien się tu znaleźć to porady dotyczące terminów przeglądów dotyczących środków zabezpieczających. Tu także należy zawrzeć opis tych środków, bo jest wówczas szczególnie ważna i istotna informacja.

Część druga dokumentu, to informacje szczegółowe, które wynoszą nie mniejsze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz kontrole pracowników.

Tu powinien się znaleźć w wczesnej kolejności spis substancji łatwopalnych, jakie znajdują się w biurze. Albo są to substancje produkowane, czy wykorzystywane do prac innych substancji, to wszystko powinno zostać ustalone na liście, z planem na grupy, tylko pod kątem użytkowania oraz produkcji.

Dalej, należy umieścić poradę dotyczącą procedur i stanowisk pracy, w których wydobywają się substancje łatwopalne. Te stanowiska powinny zostać opisane, wyliczone oraz scharakteryzowane. Wtedy są takie strefy, w których zagrożenie jest unikatowe i stąd konieczność wykonania takich opisów.

Dodatkowy element, to ocena ryzyka. Na ile jest dodatkowe wejście do wybuchu, jak dalece jest to możliwe. Tu też należy zamieścić scenariusze wybuchu i skutków, jakie ten początek może spowodować. Powinien te opisać procedury zapobiegania wybuchom i ograniczania ich produktów, które też są niezwykle istotne i ważne.

W materiale że znaleźć się również część trzecia, która ma informacje uzupełniające, takie jak szkice stref wybuchu, opis metody zastosowanej przy ocenie zagrożenia oraz indywidualne.