Kasa fiskalna lukow

Na pola Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, a nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest realizowana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, i używanego w otoczeniu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile dostania w mieszkanie dyrektywy ATEX wszystkie tego pokroju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX także być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest podawana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu właściwi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy oraz jednostek dorosłych.