Kiedy obowiazek kasy fiskalnej 2016

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny otrzymywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są zaś w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w pamięć § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać zrobione z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała opisania w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty traktuje żyć uzyskiwana w euro, w czasie kiedy wartość umowy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.