Kompleksowa obsluga ksiegowa i finansowa przedsiebiorstwa

Program enova to system finansowo – księgowy, który jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta odbywa się głównie w zakresie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno bieżących jak i też okresowych.


Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z funkcją wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje możliwość ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą to wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe czy też listy płac. Niniejszy program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala jednocześnie na rozliczenia z kontrahentami oraz na planowanie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Odbywa się to wraz z tabelą kursów, a także z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych.
Prowadzenie dzienników w niniejszym programie pozwala na grupowanie ich w dekrety dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwala na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program zawiera bardzo przejrzystą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje możliwość prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw.
Program wyposażony jest już w dokumentacje pozwalająca na rozrachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda.
Program enova pozwala na wspomaganie administrowania zasobami ludzkimi. Posiada bardzo szeroką funkcjonalność, która ciągle się rozbudowuje, dlatego też z całą pomyślnością polecany jest dla firm. Podsumowując, program enova to idealny system finansowo – księgowy.