Korzystanie z programu enova

Programy erp przyniosły nową jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozwalają one łatwo i skutecznie gromadzić różnorodne dane, związane z jedną lub kilkoma firmami. Zebrane w jednym miejscu, łatwo dają się analizować i przetwarzać. Dostęp do nich mogą mieć wszystkie zespoły w przedsiębiorstwie lub tylko wybrane.

papier do kasy fiskalnejRolki, papier do kasy fiskalnej Polkas Kraków

Programy erp znacząco ułatwiają prace takich działów jak księgowość lub kadry. Zastosowanie tych aplikacji przyspiesza obieg dokumentów, oraz redukuje zużycie materiałów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy zamiast papierowych wniosków o urlop wprowadzamy wnioski elektroniczne. Nie dość, że nie zużywamy papieru na ich wypełnianie, to jeszcze pojawia się możliwość bieżącej ewidencji nie tylko dni wolnych, ale i czasu pracy, nieobecności jak również planowania urlopów.
Programy erp są w dużej mierze intuicyjne i jako takie nie wymagają długotrwałego szkolenia.

Jednym z nich jest aplikacja Enova, składająca się z 20 modułów podstawowych, jak na przykład “Kadry i płace” czy “Księga Podatkowa”. Program jest w pełni skalowalny, co oznacza że każdy z odbiorców dobiera zakres i funkcjonalność programu do swoich potrzeb.
Poruszanie się po programie jest proste i nie nastręcza zwykłemu użytkownikowi większych trudności. Pomimo to, dostawca zadbał o wysokiej jakości materiały ułatwiające wdrożenie.

Podręcznik do programu enova pdf jest podzielony na moduły, odpowiadające elementom systemu. Oddzielnie wiec mamy instrukcję do “Kadr i płac”, oddzielnie do “CRM”, “Serwisu”, czy “Produkcji”. Taka układ instrukcji ułatwia szybkie odnalezienie interesującej podpowiedzi. Dodatkową pomocą jest przejrzysty spis treści. Poszczególne elementy dokładnie opisują sposób działania – od momentu zalogowania się do samego końca pracy. Podręcznik do programu enova pdf przedstawia wszystkie funkcje danego modułu, prowadząc użytkownika nieomal za rękę. Każda z czynności zaprezentowana jest w formie screenów z przykładowymi danymi – to chyba najlepszy sposób przedstawienia możliwości programu. Szczególnie ważne wiadomości zgromadzono w wyróżnionych tabelach. Tak precyzyjne i drobiazgowe przedstawienie możliwości aplikacji umożliwia rozpoczęcie pracy niemal z marszu, bez długotrwałego wdrożenia i obecności informatyków.