Kulinaria golabki z kapusty wloskiej

W wielu obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją znajduje się prawie wszędzie, zwłaszcza w sektorze. Wiele materiałów przydatnych do spełnienia procesów pracy jest palnych lub zagrażających wybuchem. Daleko w sektorze chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, więc co za tym idzie, tam stopień zagrożenia jest najogromniejszy.

Ze powodu na katastrofalne skutki wybuchu potrzebne jest przyjęcie właściwych kroków, żeby temu zaradzić. Drinkiem z nich stanowi explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo funkcjonujący układ pozwoli na tłumienie, i nawet izolowanie eksplozji. Najnowsza oraz najmocniejsza jakościowo technologia pomiarowa duzi w organizmach przemysłowych funkcję ochronną. Pomaga ona bowiem w znaczny sposób instalacje przemysłowe przed ich zniszczeniem. Kalibracja tych systemów przebiega bezpośrednio w samych urządzeniach (kalibratory przenośne). Głównym zadaniem systemów bezpieczeństwa jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do okresu nie powodującego zniszczenia dania bądź przedmiotu (dekompresja). Doskonale nadają się one do zabezpieczania takich formie jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli robionej w obszarach zagrożenia początkiem są znacznie wysokie. Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest informacja ATEX decydująca o wnętrzu i sztuce systemów zabezpieczających. Przynosi ona podział obszarów trudnych i ma pod opiekę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu lecz w 50% przypadków. W kontrakcie z obecnym, uwzględnienie w zasadach zagrożeń tylko elektrycznych było słabe do zdobycia dobrego stopnia ochrony. Eksplozja potrafi żyć jednak stworzona przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia. Wyposażenie w systemy bezpieczeństwa przed wybuchem, zgodne z poradą ATEX pragną być więcej odpowiednio oznakowane, i tak znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem). Mimo, że wyposażenia i układy ochronne są ciągle udoskonalane, to jednak zawsze wiele chce od człowieka, jego kwalifikacji i sztuk - szczególnie w podbramkowych sytuacjach.