Mielenie miesa w mikserze

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają najogromniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia pracujących w takim środowisku osób.

Ze względu na nacisk na etap zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Podstawowym zajęciem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie jednej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre.
Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to drink z najzwyklejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budów. Zaletą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, dlatego często są stosowane w powiązaniu z różnymi odpylaczami. Znacznie wielką efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Stosowane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje z gałęzi przemysłu i z pewnego zagrożenia.