Mikroskopy stereoskopowe olympus

opaski dla niemowląt

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację celów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki wykorzystaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co powoduje na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach wiedze jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo a w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i sprzedają relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują zastosowanie w przeciwnych celach, aczkolwiek nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, oraz są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy oraz system Abbego, w którym zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Gdy szybko zostało powiedziane wcześniej, obraz widziany przez mikroskopy stereoskopowe jest szeroki i tylko spośród ostatniego początku omawiane urządzenie idealnie nadaje się do jeżdżenia w preparacie mikroskopowym dynamicznie ciągnących się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń oferowany przez mikroskopy stereoskopowy zawiera się zazwyczaj w możliwościach od trzykrotnego do jeszcze dwu stokrotnego, ale ze względu na niską odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego wchodzącego do obiektywów, niemożliwe jest zastosowanie większych powiększeń.