Home Przemysł Minimalizacja ryzyka w obiektach przemysłowych

Minimalizacja ryzyka w obiektach przemysłowych

4 marca 2016

W obiektach przemysłowych, szczególnie tych związanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które mogą zakończyć się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem tkwi w braku dobrych systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy właśnie od zarządzania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stosuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Są to metody porównawcze z innymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również dzieli się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie oznacza to oczywiście, iż można nie brać pod uwagę zagrożeń o niższym stopniu konsekwencji – należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe powinno być doświadczonymi zawodowcami. Nie wolno pomijać tego aspektu przy tworzeniu i uzupełnianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje obiektu w odpowiednich odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w celu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to tylko część z tego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na skutek reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom i mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i dbanie o jego stałą jakość powinny stanowić jedne z ważniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.

1 comment

You may also like

1 comment

Olaf 1 lipca 2016 at 08:37

Bezpieczeństwo procesowe obejmuje szereg różnych obszarów do których możemy zaliczyć takie rzeczy jak: bezpieczeństwo przeciwwybuchowe, dyrektywa ATEX, ocena zagrożenia wybuchem czy certyfikacja maszyn. Warto się szkolić w tym zakresie, nawiązując współpracę z biurami inżynierskimi w Krakowie. 

Leave a Comment