Modul czesc programu nauczania

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów idących w oparciu o tą jedną bazę danych. W relacje od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program funkcjonuje w towarzystwu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) natomiast w możliwości on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla niskich oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go skojarzyć z sposobem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima pozwala na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co idzie na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.