Obowiazek kasy fiskalnej 2015 pkd

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który prowadzi usługi lub robi sprzedaży na myśl osób sportowych i rolników pokrywających się na platformie ryczałtu. Do końca 2016 roku podatnicy mogą dodatkowo mieć z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma celu posiadania kasy. Drinku z przepisów, który działa do kraju 2016 roku, jest przepis informujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które podjęły praktykę w ciągu bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia ról w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie pragną płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie robią swoich pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w trybie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przekroczeniu tego zakresu. Ten jedyny obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z ofertą opłacenia ich w inny forma niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na bazie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż tak musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stronie do silników i indywidualnych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.