Obudowy przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub używanie substancji w jasnej przerwy w powiązaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia dobre z prawem Ministra Gospodarki, Sztuce i Polityki Społecznej. W zależności od działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy przedstawić odpowiednie zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzinę,
-zaznaczyć rozmiar i model,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwala na wprowadzenie optymalnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, i tymże jednym zapewnić bezpieczną funkcję w konkretnym regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w ostatnim nie wolno sprzętu niższej jakości użyć do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń danych do montażu w strefach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie certyfikaty i Informację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo konieczne jest położenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia oraz wspomaga akcję ratunkową. Nie stanowi dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko działania i zmniejszać skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na sprytne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne urządzone w podobne czujniki analizują sytuację, działając w podjęciu opinii o systemie minimalizacji zagrożenia. Drinkom z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu kupią na wczesne wykrycie wybuchu i wysłanie danych do osoby centralnej. Butla hrd w okresie liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. Sposób ten cechuje się znacznie intensywną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Pewno istnieć kierowany w natomiast na zewnątrz obiektów. Naturalna i szybka instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.