Odpylacze filtracyjne rodzaje

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej zaś w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich uważa oddziaływanie toksyczne), stąd też dobre systemy odpylania stanowią istotny temat w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i chronić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym przylega do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w system oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną czynnością w układach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w zysku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Innym elementem drogim w budowy jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.