Odpylacze nestro

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) jest w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla średnich i ważnych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przenoszone do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są założone w momencie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co daje, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest godne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego produkcji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).