Plan finansowy wspolnoty mieszkaniowej

Symfonia program to pakiet, który wspomaga panowanie w delikatnych oraz małych firmach. Stanowi o ważny polski zintegrowany pakiet, jaki został napisany specjalnie dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to uczestniczy w prowadzeniu firmy w jej stałej pracy w roli ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uważa zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w wydatnym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i niematerialnych. Moduł Kadry natomiast Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami oraz danymi pracowników. Dzięki nim ważna szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Umożliwia on w oddaniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje i potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel pomaga w istoty sprzedaży i gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu trwa możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest godna dla marek zajmujących kilka oddziałów zaś w pełni kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest polecany w oddziałach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś stworzony dla firm, które wykonują księgowość uproszczoną. Umożliwia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu ważna prowadzić rozrachunki z urzędami i pracownikami. W sporym stopniu ułatwia analizy dochodowości.