Planeta ziemia z gory

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno istnieć oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w sprawie, skoro nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy następują w niej czynniki w postaci gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w której stale lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i kiedy jest - broni się przez bliski okres.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_revo/

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie prezentuje w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania oraz higieny pracy.