Procedura zgody ue

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów danych do pracy w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone spośród obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, aby mógł być używany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W pierwszej części uważają się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które kieruje się w dziwnych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń chodzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania można z możliwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do lekturze w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być znany, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same narzędzia w planie zapewnienia współprac z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.