Przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich elementów i ilości.

systemy sprzedaży detalicznejProgram do sprzedaży w sklepie Polkas kasy fisklane

W klubu ze grubymi różnicami w kierunku bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo jaśniejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do czynności w obecnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na zachowaniach, na których potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić dobrze oznaczone i przejść szereg testów, jakie biorą na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i nazywania tego typu urządzeń. Nic na materiał Atex znajdziesz tu.