Przestrzeganie norm powietrza w zakladach przemyslowych

Zdrowie i dobre samopoczucie, a także wydajność człowieka zależy w dużym stopniu od środowiska i otoczenia, w którym spędza wolny czas i pracuje. Dlatego też istotnym czynnikiem jest, aby jakość i czystość wdychanego powietrza w miejscach pracy odpowiadało danym przepisom i normom. Rozwój różnych gałęzi przemysłu przyczynia się do tego, iż wzrastają również wymagania, które są związane ze środowiskiem, bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Te czynniki wskazują na fakt, iż potrzeba na „czyste powietrze” teraz jak i w przyszłości będzie sprawą pierwszoplanową.

firmy szkoleniowe

Aby zapewnić skuteczną wentylację stanowisk pracy już we wstępnym etapie doboru odpowiedniego urządzenia, należy przeprowadzić odpowiednie analizy, obliczenia i prace projektowe celem wykonania prawidłowego systemu wentylacji. Dust extraction systems design, to projektowanie systemów odpylania pod konkretne przedsiębiorstwo. Najistotniejszym etapem prac projektowych jest oszacowanie konkretnej prędkości powietrza w miejscu gdzie lokalizują się zanieczyszczenia, w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe porywanie cząstek pyłu, czy gazu u źródła zanieczyszczenia. Najważniejsze jest także zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza w budynku zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kolejnym ogromnym problemem wśród wielu projektantów jest ustalenie prędkości powietrza w rurociągach w taki sposób, aby nie dopuścić do zbierania się zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych, a z drugiej strony zminimalizować hałas i opory przepływu. Co ma duży wpływ na warunki panujące w zakładzie w czasie eksploatacji systemu. Dobrze dobrane elementy systemu bez przewymiarowania mogą również wpływać na zmniejszenie się kosztów eksploatacyjnych. Wszystkie maszyny i systemy filtro-wentylacyjne projektowane są według ściśle określonych norm, od podstaw teoretycznych oraz wymogów sanitarnych, aż po doświadczenie specjalistów. Każde zadanie od konsumenta powinno być traktowane indywidualnie. Firmy opracowywują i przedstawiają kilka koncepcji możliwości odpylania stanowisk pracy, od ekonomicznych aż do ekologicznych.