Puszki przeciwwybuchowe ex

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe pragną istnieć wprowadzane na mierze unijnej dyrektywy atex. Samym z rzędów zabezpieczeń przeciwwybuchowych jest bezpłomieniowe odpowietrzanie.

 

Odpowietrzniki bezpłomieniowe to urządzenia, jakie są zapobiegać przedostawaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Dzięki zaworowi blokującemu następuje zablokowanie strefy wybuchu.

W sukcesie bezpłomieniowego odpowietrzania możliwa jest warta i zabezpieczenie aparatów procesowych przed negatywnymi a często tragicznymi skutkami wybuchów. W zakresie procesu bezpłomieniowego odpowietrzania dokonuje się obniżenie poziomu ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów, aż do takiego poziomu, jaki można pozwolić za bezpieczny. W terminie kiedy ciśnienie uzyskuje określoną liczbę tworzą się panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe. Ich dopuszczenie oznacza wyprowadzenie do grona nadmiernego ciśnienia, płomienia, produktu niespalonego oraz spalonego.

Odpowietrzanie bezpłomieniowe z powodzeniem prawdopodobnie istnieć użytkowane w miejscach zamkniętych, z opieki na to, że skutki pożaru nie będą się przedostawały poza chroniony aparat.

W kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania może być wykorzystywanych kilka nowych sposobów urządzeń. Zalicza się do nich jednowarstwowy panel odciążający oraz trójwarstwową płytkę bezpieczeństwa. Każde z obecnych urządzeń dostaje się w konkretnym użyciu. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w dziedziny spożywczej i przemysłowej. Urządzenie jest często używane w toku sterylizacji. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa i znajduje się w powszechnym użyciu. Chroni przed wybuchem poprzez zmniejszenie ciśnienia lub próżni.