Pyly o dzialaniu rakotworczym

wtyczka 32a exZobacz naszą stronę www

W biurze, w którym składają pyły, ciecze, gazy bądź te pary łatwopalne, a nie ma tam wyznaczony stref, które mogły stanowić zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest pasowanie stref zagrożenia wybuchem.

Ponadto w sprawę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw prywatnych i opieki z dnia 7 czerwca 2010 r. w historii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), także w obiektach kiedy również te na okolicznych terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne bądź też gdzie mogą szukać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, przeprowadza się oceny zagrożenia wybuchem.
W tej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W miejscach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą zrobić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i kontrola przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Stanowienie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń oraz informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz instalowania baterii wtórnych.
.