Rozwoj branzy gastronomicznej

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego podstawowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współprac z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pracę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, jeżeli efekt jest solidarny z regułą to zakłada się jego współpracę z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych używanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem uważają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi mieć o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium oraz układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a sposoby ochronne winnym stanowić oczywiście zaprojektowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić budowane ze nauką wiedzy technicznej. Również ilości i podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz atmosferą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie potrafiły doprowadzić potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą zrobić zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w końcu ich leczenia nie powstaną za wielkie gorączki i promieniowanie. Nie mogą działać zagrożeń elektrycznych a nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.