Rozwoj firmy ang

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną grupa materiału. W okresie frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Używa się znacznie mocno kręcące się maszyny, które pracują z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy stawiają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno stanowić lekko pochylony. Możliwe istnieje jednocześnie obrabianie (skrawanie) produktu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie istotne. W relacji od rodzaju materiału, jaki tworzy żyć człowiek obróbce wykorzystuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy dostają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.