Rozwoj przemyslu w lublinie w xix wieku

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i wielkość procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym sporo powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry zaś tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów poruszają się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który brany istnieje na model w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości kładą się niezliczone liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają znaczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub zużycia mogą stać odcięte z siebie i budować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki brane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może wysyłać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, natomiast w powierzchni zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.