Srodki gasnicze proz

Para wodna jest często stosowanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją jedynie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niski ciężar praktyczny i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi być traktowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej efektywne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana wyłącznie w obecnych pomieszczeniach, co do jakich zawiera się pewność, że nie pozostają w nich mieszkańcy. Z wskazówki na zdrowe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić tragiczna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.