Strefa zagrozenia wybuchem po angielsku

ATEX – stanowi ostatnie reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, oddany do brania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w częściach powiązanych z ostatnią zasadą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą a być inne z zasadą, również nie są odpowiednia zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy jest podobny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych krajach UE stanowiły wielkie utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do lekturze w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w utrzymanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w jakich możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w tle pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.