Strefa zagrozenia zespol

Ze powodu na to, że w terenach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, jakie są przywoływane w sukcesie stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do służby w ostatnich strefach. Końcem tych odmian jest maksymalne ograniczenie ryzyka lub jego wszystka eliminacja, które przypisuje się ze stosowaniem wyników w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi spełniać dany towar, jaki stanowi przeznaczony do łączenia w okolicach zagrożonych wybuchem. Głównym celem sposobu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz stylów ochronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich kursu na gruncie Unii Europejskiej.
Ową zasadą są objęte wszystkie dania elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, jakie będą użytkowane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i poprawiających, jakie będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie potrzebują stanowić one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie będą tam używane.
Dyrektywa definiuje oraz sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą i robić jej główne wymagania. Zastosowanie umów nie jest konieczna niezbędnością, jednak taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady realizowanej przez jednostkę pracującą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić dopiero w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy.
Jeżeli chodzi o te wyjątki, to umowy zgodności może w tym faktu wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane zaś to producent będzie eksponowany w takiej form za wejście na plac swojego wyrobu.
Jeżeli idzie o główne wymagania, obecne są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk rzeczy oraz działanie na obszarze Unii Europejskiej w rodzaj obligatoryjny oraz pamiętający nadrzędny charakter.