Strefy zagrozenia chemicznego

Jeżeli w konkretnym mieszkaniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można wspominać o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to zespół, jaki stanowi brany do stłumienia wybuchu.

Jego tworzenie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go doświadczona i dobra metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego wartościami jest i to, że kształtuje się do za również na zewnątrz, jest lekki w manipulacji i transporcie, Ma również jasną i bliską możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Jest więc zwłaszcza wyczerpująca i częsta metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane głównie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Są i doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle bliskim czasie. Stanowią one dokonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, bierze się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wykonane wodą, która chroni się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy buduje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast dokonuje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.