Szansa na rozwoj polskich firm

Wiele polskich firm pozostaje daleko w tyle za swoją konkurencją z zachodu Europy, Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Powodem jest bardzo często przestarzałe oprogramowanie komputerowe, którym firmy się posługują. To nie jest w stanie na bieżąco monitorować procesów jakie zachodzą w nowocześnie zarządzanej firmie.
Istnieje jednak szansa na zmianę tej sytuacji- na rynku pojawiło się narządzie, które jest w stanie usprawnić funkcjonowanie firm, a jest nim optima program księgowy.

http://erp.polkas.pl/


Program ten służyć może każdej firmie, niezależnie czy zatrudnia ona kilku pracowników czy kilka tysięcy. Na świecie wybrało go już ponad 10 tysięcy klientów. Na rynek polski trafił dopiero teraz, ponieważ wcześniej toczyły się procesy karne o prawa do jego licencji.
System ten stał się tak popularny, ponieważ posiada bardzo pojemne bazy danych, do których wprowadzać można wszystkie działania jakie są wykonywane w firmie. Służy do tego bardzo prosty, intuicyjny interfejs. Program ten automatycznie aktualizuje się, dzięki czemu będziemy zawsze na czasie z nowymi przepisami. Samoistnie prowadzi księgowość- książkę przychodów i rozchodów. Dzięki temu zarządzanie firmą jeszcze nigdy nie było takie proste. Teraz nadzorowanie pracy i rozwoju przedsiębiorstwa możliwe będzie z jednego komputera. Wcześniej obowiązki z tym związane rozdzielone były pomiędzy różnego rodzaju menedżerów i kierowników. System jest w stanie również obliczyć prawdopodobieństwo niepowodzenia inwestycji, w którą zamierzamy wejść. Jedyne czego, do tego celu potrzebuje to wprowadzenia szczegółowych danych dotyczących tego, ile zamierzamy na tę inwestycję przeznaczyć środków oraz skąd będziemy chcieli je pozyskać. Na takiej właśnie podstawie swoje kolejne kroki planują firmy, które uchodzą za wzór prawidłowego zarządzania.
Dzięki optimie unikniemy również sytuacji takich jak np. wypłacenie pracownikom nieodpowiedniej ilości pieniędzy czy opóźnienia w wysyłaniu przelewów. Program (jeśli tylko zaznaczymy odpowiednie opcje w jego menu) będzie robił to za nas, więc nie ma mowy o pomyłce.