Szara strefa ipla

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi duży problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z innymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na tym tle w zderzeniu z różnymi państwami byłego bloku wschodniego, ale do starej Europy cały czas istnieje znacznie dobrze.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym sposobem jest edukowanie społeczeństwa, a wtedy konsekwentne uświadamianie, że postępujemy w ramach grupy i iż to, co stanowi dla grupy dobre i nam samym przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie ludzi do państwa - dużo wyraża się, szczególnie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o polskich drogach zupełnie straciły na moce. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z wysokim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich graniem nie zastanawiają się nad tym, co tak właściwie się za nimi kryje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rób na ostatnie, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie ważnej większości naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, noszących na kierunku bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jak bandycki haracz, a tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych konsekwencji będzie niemało skuteczne? Mimo wszystko rzecz nie jest dobrze aż tak zła, jak ważna by na bazie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa i do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest długo i nieregularnie, jednak biorąc pod opiekę to dwadzieścia sześć lat, szkoła jest widoczna. Myślę, że wraz z wzrostem gospodarczym i psychicznym kraju coraz mniej mężczyzn będzie stosowało się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli dają się tąpnięcia, jak ostatnia zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć ciężko doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Nasza nadal będzie bliżej Europy niż Rosji.