Szkolenia dla pracownikow samorzadowych 2015

W sukcesie, gdy mamy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy czerpiemy spośród usług lekarza, który nie prowadzi w swym języku, i w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym leczeniu w nowym kraju, warto zdać się o przetłumaczenie tekstu przez lekarza.

Osoby zwracające się tłumaczeniami medycznymi w Warszawie posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które odbyły uczelnie na kierunkach powiązanych z farmacją, biologią, chemią. Posiadają dobre certyfikaty, które potwierdzają wysoką nauka języka. Często są native speakerami, bądź realizowały staż za granicą. Są odpowiednie przygotowanie: zarówno z strony językowej, kiedy oraz są w stopniu zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna jest same weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, pyta czy tekst posiada wysoką wartość oraz - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej dokonuje to sprawa choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na pytania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to ponad tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych opowiadających o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, czy nawet programów w których są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z jakich się tłumaczy to oczywiście angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja skupia się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej specjalizacji tym łatwo bierze się z poradzie native speakera.