Tlumacz lektor

Że najbardziej powszechnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest to, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co powoduje przekład procesem przyjemnym i mało automatycznym. Niestety, realia charakteryzują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szansie, jak jeszcze częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Wielu młodych w bezpośrednich fachu tłumaczy pochodzi z błędnego założenia, że ich praca określana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją bezpośrednie związki pomiędzy określonymi nastrojami i ruchami w drugich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest uważanie, iż są pewne formy tłumaczenia, jakie można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza wcale nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do rezygnowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zazwyczaj jest modernizowania i implementowane są nowe rozwiązania, to wpływanie maszynowe dalej nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie wprowadzane jest ograniczone oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O praktyków w trudnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to stanowisko skomplikowane, które pragnie od autora przekładu dużej wiedzy, wielkiego zainteresowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego przyznaje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i ostatniego w znakach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy płynące z bogatych języków brzmią prawie jednakowo, choć ich przeznaczenia przedstawiają się zupełnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale jednocześnie pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.