Tlumacz symultaniczny wymagania

Jestem tłumaczem, funkcjonuję na moc nowych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy również porywam się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja produkcja to szkolenie tekstu, z reguły umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo dają mi one moc radości.

Skupienie i koncentracja Jak jestem zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najistotniejszy jest to dla mnie tekst. Istotny jest bowiem nie tylko dobry przekład, a i złożenie walorów literackich. To niełatwe zadanie, ale daje dużą satysfakcję. Kiedy przedstawia się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, odczuwam wielkie szczęście i satysfakcję prawie naprawdę ogromną, jakbym sama była autorką tego tekstu. Są właśnie takie teksty, których tłumaczenie nie daje mi radości, mimo tego, że są literackie. Dotyczy to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego artykułu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i delikatnych.

Pozycja w lokalu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo precyzyjnie i chce mi na stałym oddaniu założeń oryginału. Etapem stanowi toż ciężkie, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do celu. Zdarza się, że muszę odłożyć tekst na jeden do szuflady i powrócić do niego później. W domowej pozycji lubię toż, że mogę ją pracować, przechodząc w bloku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu odda się wykonać zdalnie, a współczesna technika pozwala mi do ostatniego całe potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet zezwala na badanie dużo informacji. Jednak grając w domu, należy dbać o samodyscyplinie, bowiem praca w domu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor a znajome zadania pracować jak należy. Każde tłumaczenie dokumentu jest ważne a do wszelkiego trzeba podejść z uwagą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: