Uziemienie lozka

Uziemienie to szczególna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi zatem proces wznoszący się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą również w rezultatu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie produkuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne rodzaje uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dostarczają do przyłączania odgromowych procesów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze względu na domową konstrukcję wyróżnia się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego konstrukcja określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być zrobione łatwo i wykonywać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym kierunku bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być instalowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu nadrzędna jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.