Uziemienie ogrodzenia

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wykorzystuje się go w kierunku transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że stanowić inną postać. Najprostsze i kilka skomplikowane modele zwracają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w system ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są używane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W skutku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania potrafi żyć także mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produktu prostego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie czytelny w istot iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.