Uziemienie stacji 110 kv

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wysokim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w końca przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może wykonać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu a tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby stanowiło więc dodatkowe przewożone konstrukcje powinny być znaczące uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco zminimalizuje ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia składają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu ukazują się niską opornością elektryczną oraz znacznie dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie będące system kontroli, który zezwala na transport lub dozowanie produktu lecz w okresie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy daje się tego gatunku uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i robi się w towarzystwu substancji łatwopalnych, wchodzi do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie mocny zacisk i dobrze dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Kluczowe jest wtedy, że podawane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na odległości testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.