Wymagania do maszyn

Przemysł duży i lekki potrzebuje do lekturze maszyn. Maszyny potrafią być bogate, ale muszą mieć pewną jedną cechę wspólną. Muszą korzystać atest i zostać zainicjowane przez Urząd Dozoru Technicznego do rzeczy. Te dwa wymagania są absolutnie niezbędne. Co spowodować jeśli certyfikacja maszyny nie nastąpiła gdy ją kupowali, na przykład z względu wieku maszyny (została wykonana w latach gdy nie istniałoby takich wymogów), lub dostarczający nie dostarczył nam odpowiedniego certyfikatu?

Jeżeli nie mamy certyfikatu możemy maszynie go nadać. W ostatnim planie należy znaleźć firmę, która zawiera uprawnienia do nadania certyfikatu. Certyfikacja maszyny poprzedzona jest wnikliwą analizą schematów, jakimi posiadamy. Istnieją wtedy plany elektryczne, konstrukcyjne, pneumatyczne i hydrauliczne, jakie powinniśmy otrzymać z dokumentacją towarzyszącą. Jeżeli nie jesteśmy takiej dokumentacji, to chodziło by nająć certyfikowaną firmę, która schematy odtworzy (jedno tylko, odtworzenie systemów będzie strasznie drogie, dlatego jeśli kiedykolwiek kupimy maszynę bez schematów, to dobro się zastanówmy dwa razy). Po analizie dokumentacji, jeśli nie ma ku temu przeszkód następuje certyfikacja. Certyfikacja maszyn to istnieje tylko pierwszy skok na linii do odebrania w stu procentach bezpiecznej maszyny. Po certyfikacji proponuje zaprosić Urząd Dozoru Technicznego na kontrolę. Jeżeli Urząd Dozoru technicznego zezwoli, to możemy na maszynie pozwolić pracować pracownikom. I jeśli chcemy być pewność, że polska maszyna jest niewątpliwie bezpieczna, proponuję wykonać audyt wymagań małych lub zasadniczych. Certyfikacja maszyn oraz audyty wymagań lekkich i audyty wymagań zasadniczych, stanowi więc poziom działalności często jednej i tej jednej firmy. Podczas audytu wymagań minimalnych lub wymagań zasadniczych, szykuje się podobnych kontroli jak podczas tego gdy podejmuje się certyfikacja. Sprawdzane są wszystkie systemy i dokumentacja producenta, i badane są instrukcje stanowiskowe oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. Dużo firm operuje w taki sposób, że jeśli widzi u nas dobre braki lub niedociągnięcia, sami zaproponują dokonanie zmianie i zmian, posiadających na końcu poprawę BHP.